Пренареждане на Матрицата с Квантова Енергия: Създай Бъдещето си

Пренареждане на Матрицата 
пренареждане на матрицата лечение тес писалка
Създай бъдещето си изчиствайки енергийно миналото си с Квантовата енергийна писалка

Преди появата на Квантовата физика се е вярвало, че материята е нещо плътно. Но през 40-те години на 20 век Макс Планк, бащата на квантовата теория, промени това. Квантовата физика доказа, че светът се състои от електромагнитна енергия. Всичко в него е съставено от енергия, която вибрира толкова бързо, че иглежда като твърда, плътна материя.

Искаме или не, ние си въздействаме енергийно. Свързани сме с всички хора в мрежата на тази енергийна Матрица. Мислите, които излъчваме, неизбежно въздействат на общото поле на тази матрица. Това е енергийно информационно поле около нас, в което се съхраняват всички запомнящи се преживявания в живота ни. Те се съхраняват като картини в Матрицата, под формата на енергийни съзнтелни холограми. Виж, ЛЕЧЕНИЕ НА ЧАКРИТЕ

Тук идва ролята на Енергийната писалка (както и другите форми на енергийно лечение). Ако променим картините и енергията от нашето минало и ги заместим с по-здравословни за нас, това ще благоприятства  автоматически нашето здраве, щастие и благополучие.

Как да направим това с Квантовата писалка? Ако мислите за даден проблем (трудности, болести и т.н.) автоматически се свързвате с асоцираните енергии в Матрицата. Минавайки с писалката по централния меридиан можете да изчистите деструктивните, негативни енергии. Но в същото време можете да смените старите болезнени, негативни картини с такива, които съотвестват на вашите най-светли желания. Пасажите с писалката ще спомогнат да ги затвърдите и енергизирате, за да станат те реалност.

Изпробвайте. Ще се удивите. Да, бих казал, че този подход ще спомогне да разберете повече и по дълбоко за силата на молитвата - силата на вашия собствен творчески дух. Но писалката има силна изчистваща енергия, която спомага този процес. Виж, Мигновено лечение

Симптомите са само върха на айсберга

Дори в "Пренареждане на Матрицата" се обяснява, че много от проблемите ни идват от минали преживявания. Лични, както и такива от предните поколения на предците ни. Наричат го, клетъчна памет. Но сега имате просто средство да изчиствате тези нежелани енергийни модели от миналото. Виж, ЛЕЧЕНИЕ С НУЛЕВА ЕНЕРГИЯ

Да речем, че имате лош наваик, който все ви пречи и искате да отстраните, а не можете. Това също е енергиен модел. Веднъж отпечатан в полето ви, чрез повторения, той се е превърнал в матрица, която действа автоматично, на автопилот, и вие нямате контрол. Но сега можете да си набележите подобен лош навик, да минете достатъчен брой пъти по централния меридиан и да изчистите енергията, която ви държи в плен на този порок. Изчистите ли тази енергия, изведнъж ще се почувствате свободен. Ще се чудите, как въобще сте правили това преди, защото негативните енергии, които са ви карали да се държите така, вече няма да ги има. Виж, ИЗЦЕЛЕНИЕ НА ДУХОВНИТЕ БЛОКАЖИ

Как можем да изчистим миналото

Но да отиден още по-назад в миналото. Говорим за предците ви. Искате или не, те са свързани с вас. Много от болестите идват в живота ни, защото наши предци страдат в духовния свят. Ако изчистим идващата към нас негативна енергия, ще освободим тях от страданието им.

Но нека обясня малко за страдащите духове, които причиняват болести. Тяхната енергия е силно негативна. Тя е съвкупност от нещата, които са правили в живота си. Но в момента, в който тяхното енергийно поле влезне във взаимодействие с нашата аура, ние започваме да чувстваме тези негативни вибрации, които ги измъчват. Но със силна енергия можете да освободите това. Затова Квантовата писалка е много полезна. Виж, ЛЕЧЕНИЕ НА ТРАВМАТИЧНИ СПОМЕНИ

Съществуват още и така наречените 'заклещени духове'. Франчезо обяснява, как в желанието си да се свържат с потомци на земята тези духове са се свързали с остатъчните, финни енергии от нашите физически дейстия. Но веднъж свързани с тази енергия те остават заклещени в нея и само много силно енергийно поле може да ги освободи. Ако те не бъдат освободени, енергията им ще продължи да ни причинява болести, инциденти и проблеми. Но можем да използваме Квантовата писалка и за това. Само бих препоръчал да се помолите, каквото и когото и да освобождавате, да може да получат помощ и водене към по-висшо и свитло място в духония свят. Прочети, ВИБРАЦИИТЕ НА СЪРЦЕТО НИИзчистване на тежки емоции

Това е само примерна процедура с която можете да изчистите всеки нежелан спомен от тежкия му емоционален заряд:

1. Извикарте в ума си конкретния спомен, който искате да промените (с който искате да работите). Възпроизведете събитието в съзнанието си до появата на емоциите свързани със събитеито.

2. Докато наблюдавате себе си отстрани, минавайте пасажи с Енергийната посалка по централния меридиан, за да изчистите негативната енергия.

3. Ако почувствате в кои части на тялото е локализирана тази емоция, като тежка енергия, можете да работите и в тази област. Правете кръгови движения, търкане или масаж, коете е най-удобно за конкретната област. Можете спокойно и да комбинирате, сами ще усетите кой начин е по-ефективен.

4. Работите докато енергийното ви поле не се освободи от част от емоцията и найната сила не отслабне. Ако е необходимо повтаряте процеса периодично, докато сте сигурни, че напълно сте трансфомирали емоционалния връх на този спомен.

5. Сега можете да създадете нова картина в ума си, в която виждате нещата променени, така както ги искате. Виждате себе си на ново, по-прекрасно място. Възпзриемете новата картина с всички свои сетива, докато правите кръгови движения над сърдечната чакра. Запечатайте тази нова картина в сърцето си създаваййки много ясна и позитивна картина. Изпитайте, преживейте картината с всички свои сетива, исилвайки цветовете в нея и около нея. Окуражете го да се настрои към положителните емоции и чувства, свързани с нея. След това излъчете образа във всички посоки от сърцето към полето.

Вижте се като оздравяващ, а не като страдащ

Всяко изцеление е възможно благодарение на промяната в нашето мислене и в енергийното ни поле. Във видеото виждате как лектора използва писалката за да промени енергийното поле с кръгови движения в областта на болката.

Хората, които се научиха да използват този метод, често ни съобщават за забележителни резултати с едни или други проблеми. Но аз виждам квантовата писалка единствено като проходилка в енергийното лечение. С нея е по-лесно да започнете, с времето ще откриете силата на собствената си енергия и дух. Надявам се тя да ви помогне да фокусирате съзнанието си в положителна творческа насока. Виж, Как да се лекувате в къщи без лекарства

Трябва да се заемем с едновременното лекуване на ума и тялото. Болестите, които са чсто нашето общество, се коренят в стреса и псигхичните травми, които съпътстват живота ни. Тези прихични травми могат да бъдат лесно излекувани с помоща на Квантовото лечение. Силните положителни енергии се отразяват благоприятно и на физическото тяло. Виж, ЕНЕРГИЕН БАЛАНС НА АУРАТА

Енергийната писалка ви помага да освободите енергийната система на тялото от натрупания в нея стрес или физически порблем и да въстановите своето емоционално и физическо здраве. Тя ни помага да променим енергиите и картините от нашето минало и да ги заместим с по-красиви и здрави. Опитайте и вие! Прочетете, Начини за ПОЛЗВАНЕ НА КВАНТОВИЯ СТИКЪТКВАНТОВ ЕНЕРГИЕН СТИК 
Възстановява енергийния поток, лимфите, кръвта - лекува корена на заболяванията (премахвайки натрупания стрес от организма)

Цена: 49 лв., 65 лв., 75 лв. (комбиниран), 85 лв. (тройна комбинация)

тел. 0878197022

Квантова писалка: Инструмент за изцеление на духовните блокажи

Квантова писалка
Инструмент за изцеление на духовните блокажи

Днес излизат все повече книги с обяснения на квантовто и енергийното лечение. Научните изследвания и опита показват ефективността на този метод да лекува множество проблеми. Мисля, че ще ви е от огромна полза ако включите този инструмент за лечение и във вашите семейни практики.

Квантовото енергийно лечение прави повече от освобождаване на физическата болка или облекчаването на болестта. Това е също така мощен инструмент за изцеление на емоционалната болка, вътрешното дете, травмите от целия живот и духовните блокажи. Чрез нашата практика ние осъзнаваме, че всички физически болки и болести имат слоеве и е важно да намерим освобождаване на базово ниво (емоционалните и енергийни първопричини).

"При правенето на кръгови движения или масаж (с квантовия стик), в напрегнатите (болните) области, симптомите на различните недъзи се облекчават или напълно преминават."
Квантов стик, Квантова енергия, Квантова медицина, Квантова писалка, Квантова терапия, Квантово лечение, Духовно лечение, 

Квантов стик, Квантова енергия, Квантова медицина, Квантова писалка, Квантова терапия, Квантово лечение, Духовно лечение, 
Извадки от видеото: "Той ми каза за алергията си и аз казах, 'Не знам дали ще помогне, но нека пробваме." След известно време кръгови движения той каза, "Ох, изчезна.." В друг случай, жена която е страдала 30 години си все Квантова Писалка и след някой-друг ден болката и бе намаляла над 80%.

Под нивото на субстанциалната материя представлява огромен океан от енергия, която съставя всичко съществуващо. Когато там възстановите енергийния баланс, към първоначалния източник, болката изчезва, проблемите се разрешават. Вие влизате в контакт с Нулевата енергия и това ще промени живота ви. Изпробвайте го...

Когато нулевата енергия от писалката удари клетките ви, те се свързват с източника. От замразено състояние, те се връщат към птървоначалното здравословно състояние. Това ще ви помогне да намалите лекарствата драматично. Тялото си спомня собствените божествени лечебни способности."

Как работи Квантовата лечебна писалка

Квантовият био-енергиен стик може да ви помогне за бързото премахване на деструктивната (болна) енергия. С определен брой минавания по гръбначния стълб (централния мередиан), или с кръгови движения в областта на проблема, вие изчиствате тази енергия на квантово ниво.

 1. Премахва енергийни блокажи в тялото ни
 2. Изчиства изкривяванията в нашия енергично Био-поле
 3. Улеснява изцелението на тялото ни
 4. Зарежда храните и течностите с енергия, като по този начин увеличава полезността им
 5. На домашни любимци и растения, като възстановява баланса на енергия
 6. За да се балансират и енергизират дисбалансите в тялото
 7. За да помогнете на другите при болки и други заболявания
 8. За да възстанови и енергизира средата, в която живеем 
Комбиниран (Японска и Американска технология)
Квантовия стик втечнява кръвта, обогатява с кислород, моментален оздравителен ефект, възвръща първоначалното здравословно състояние на клетки и органи, възстановява нарушени ДНК структори, изчиства негативната-болна-деструктивна енергия, възстановява био-енергийното поле и енергийния поток и баланс в тялото.

Енергийното лечение с Квантовия нано-стик просто влива позитивна, здрава енергия в клетките, които страдат от дефицит на такава енергия. Квантовата енергийна пръчка извлича деструктивната (болна, негативна) енергия от клетките, позволявайки бързо самоизцеление на организма без нуждата от лекарства. Прочети още... • Как излекувах коляното, кръста и раменете
 • При болки в гърба
 • Квантово лечение на стреса и болестите
 • Кръвта, Дишането и Психиката • КВАНТОВ ЕНЕРГИЕН СТИК 
  Възстановява енергийния поток, лимфите, кръвта - лекува корена на заболяванията (премахвайки натрупания стрес от организма)

  Цена: 49 лв., 65 лв., 75 лв. (комбиниран), 85 лв. (тройна комбинация)

  тел. 0878197022


  Най-посещаваните публикации